gran-i-kaltiomaa-kalmar-5-web

Gran i Kaltiomaa, installation view from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

gran-i-kaltiomaa-kalmar-3-web

Gran i Kaltiomaa, installation view from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

gran-i-kaltiomaa-4-web

Gran i Kaltiomaa, installation view from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

garn-i-kalitomaa-kalmar-2-web

Gran i Kaltiomaa, installation view from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

gran-i-kaltiomaa-kalmar-1-web2

Gran i Kaltiomaa, installation view from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

gran-i-kaltiomaa-kalmar-11-web

Gran i Kaltiomaa, installation view, detail, from the exhibition Field work at Kalmar Konstmuseum

img_4943-gran-action-web

Gran i Kaltiomaa, painting in the area around Lainio in Norrbotten Sweden.

Fältarbeten på Kalmar Konstmuseum. 12/9 – 29/11 – 2020

Medverkande : Francis Alys, Henrik Andersson, Ebba Bohlin, Emanuel Cederqvist, Spencer Finch, Hiwa K, Axel Kargel, Morten Norbye Halvorsen, Gustaf Nordenskiöld, Alicja Rogalska, Fredrik Söderberg, Jessica Warboys.

Gran i Kaltiomaa

Mammas hus i Lainio är ett pågående arbete som varit en del i projektet Residence in Nature. I detta projekt har Gustaf Nordenskiöld vandrat och åkt runt i naturen runt Lainio i Norrbotten på jakt efter lämpliga granar att porträttera. Granarna hat målats på plats i skala 1:1. Papperen läggs ut i terrängen och utförs direkt på plats i mossen, myren och i skogen. Med flödig färg målar han sedan av det utvalda trädet i en tagning. Målningarna utförs i samspel med platsens förutsättningar, på ojämnt underlag med fukt, frost och knott.

Metoden blir en slags action-painting-friluftsmåleri. Underlag, väder och plats gör att stora delar av processen påverkas under arbetets gång. Färg rinner och blandas, pölar bildas, målningen lever delvis sitt eget liv och påverkas utanför konstnärens kontroll. Alla de händelser, val och misstag blir kvar i arbetet. Platsen blir närvarande i processen och processen blir en del av det färdiga verket.

Granarna är som beskrivits målade på en annan plats i Sverige. Förflyttningen av målningarna från deras tillkomstplats till konstmuseet förtydligar det platsspecifika och blir samtidigt en dokumentation av platsen de tillkommit på. De presenteras fritt hängande i rummet. Som kakemoner – japanska rullar med bilder eller kalligrafi – hänger målningarna som är mellan tre och fyra och en halv meter höga från taket. Från att ha målats liggande ute i naturen visas de nu i förädlad form inomhus.

gran-i-kaltiomaa-kalmar-5-web gran-i-kaltiomaa-kalmar-3-web gran-i-kaltiomaa-4-web garn-i-kalitomaa-kalmar-2-web gran-i-kaltiomaa-kalmar-1-web2 gran-i-kaltiomaa-kalmar-11-web img_4943-gran-action-web