site-16-inked-view-6-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-8-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-23-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-7-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-3-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-13-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-17-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

site-16-inked-view-11-web

Installation view from the exhibition Gustaf Nordenskiöld Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 2017

Site no. 16 Inked at Haninge Konsthall, Sweden. 17 june – 9 sept 2017.

I en serie utställningar har konstnären Gustaf Nordenskiöld återkommit till en utgrävningsplats, Site no. 16. Konstnären använder platsen på ett fiktivt sätt men den är också verklig och belägen i Mesa Verde, USA. Där har konstnärens namne på 1800-talet grävt ut och samlat in material från en boplats. Nordenskiöld riktar i utställningen blicken mot arkeologin och gräver ut och samlar in material från sin plats, ateljén.

I konsthallen hänger objekt från taket. Tillsammans bildar skulpturerna en samling som utgår ifrån Site no. 16. Urvalet är koncentrerat kring de hängande och kolorerade objekten. Ofta är delar av verken monokromt bemålade eller dekorerade i mönster som refererar till olika verkliga eller fiktiva kulturer. Skulpturerna speglar ett utforskande av okända platser, subkulturer och världar.

Nordenskiölds skulpturer är förankrade i verkliga föremål men deras funktion har ofta förskjutits. Formerna går att känna igen från olika slags redskap eller antropologiska museiföremål och ger utrymme åt egna tankar om deras användning och historia.

I utställningen visar Nordenskiöld huvudsakligen målade och ristade verk i porslin och stengods. Han använder sig av koboltlavering och oxidmåleri, med referens till bläck och tatuering, men även av glasyrer och infärgade leror. Det finns en fysisk närvaro i hans arbetsmetod där spår från processen är viktiga i de färdiga objekten. Det är ett sätt att bevara och visa på en handling, att frysa ett ögonblick till eftervärlden som ett minne av dess tillkomst.

site-16-inked-view-6-web site-16-inked-view-8-web site-16-inked-view-23-web site-16-inked-view-7-web site-16-inked-view-3-web site-16-inked-view-13-web site-16-inked-view-17-web site-16-inked-view-11-web